Przyczyny marnotrawienia żywności

Szacuje się, że obecnie nawet 100 mln ton żywności jest tracona na terenie Unii Europejskiej, a w skali światowej może…

Skala marnotrawienia żywności

Temat produkcji i wykorzystywania żywności na świecie jest w ostatnich latach szeroko dyskutowany. Perspektywa wzrostu liczby ludności z 7 do…