Przyczyny marnotrawienia żywności

Szacuje się, że obecnie nawet 100 mln ton żywności jest tracona na terenie Unii Europejskiej, a w skali światowej może to być nawet 1/3 produkcji, czyli ok. 1,3 mld ton rocznie. Problem ten dotyczy wszystkich obszarów świata, przy czym istnieją pewne różnice między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. W przypadku tych pierwszych, straty żywności następują głównie na poziomie zbiorów i przetwórstwa. Przy czym termin „straty” oznacza zmniejszenie masy jadalnej żywności wynikające z niegospodarności, błędów i nieprawidłowości w przebiegu procesów np. w produkcji rolniczej, podczas zbiorów, w przetwórstwie, transporcie czy magazynowaniu. Przyczynami strat żywności w krajach rozwijających się m.in. braki w infrastrukturze, szybsze psucie się żywności z powodu mniej sprzyjających warunków klimatycznych oraz niewystarczająca wiedza dotycząca produkcji żywności. Natomiast w krajach rozminiętych problemem jest przede wszystkim sprzedaż oraz konsumpcja, czyli tzw. marnotrawstwo żywności, które według definicji Federacji Polskich Banków Żywności jest zmniejszeniem masy jadalnej żywności wynikającej z nieprawidłowej dystrybucji żywności, transportu, przechowywania i przygotowywania jej na potrzeby konsumpcji w gospodarstwach domowych i w zakładach gastronomicznych.

Szacuje się, że w Europie żywność wyrzuca się średnio w ilości ok. 179 kg na jednego mieszkańca, przy czym wartość ta waha się od 44 kg/os/rok w przypadku obywateli Grecji do 579 kg/kg/os/rok w przypadku Holandii. W Polsce wartość ta wynosi natomiast ok. 235 kg/os/rok. W porównaniu do krajów rozwiniętych, których przedstawicielami mogą być kraje Unii Europejskiej, w Afryce ilość wyrzucanej żywności wynosi zaledwie 6-11 kg/os/rok, przy czym ilość spożywanej żywności także jest mniejsza i wynosi 460 kg, czyli jest prawie dwa razy mniejsze niż w krajach rozwiniętych.

Przyczyn marnowania żywności jest bardzo wiele tak samo jak dużo jest osób niedożywionych i cierpiących głód. Wyrzucanie jedzenia to nie tylko problem ze złym rozgospodarowaniem, ale także starty materialne, a więc też starty pieniędzy oraz szkoda dla środowiska naturalnego. Dlatego tak ważna jest świadomość wszystkich osób, które biorą udział w produkcji żywności. Ich działania mają bowiem jednostkowy lecz istotny wpływ na ogólny problem marnotrawstwa żywności na świecie.

Kołożyn K. i wsp. 2012. Raport: Federacja Polskich Banków Żywności. Marnowanie żywności w Polsce i Europie. Federacja Polskich Banków Żywności. Warszawa.

You may also like...

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *