Skala marnotrawienia żywności

Temat produkcji i wykorzystywania żywności na świecie jest w ostatnich latach szeroko dyskutowany. Perspektywa wzrostu liczby ludności z 7 do 9 mld, która pociągnie za sobą potrzebę zwiększenia ilości produkowanej żywności o ok. 70%, sprawia że niezbędna staje się dogłębna analiza dotychczasowych działań w obszarze przemysłu spożywczego. Według FAO 925 mln osób na świecie zagraża niedożywienie. Na terenie Unii Europejskiej natomiast 79 mln osób żyje poniżej progu ubóstwa, a 125 mln jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spośród nich 16 mln korzystało z pomocy żywnościowej za pośrednictwem instytucji charytatywnych, a 11% nie stać na posiłek zawierający produkt białkowy.

W odpowiedzi na potrzeby tak dużej liczby Europejczyków w 2013 roku Europejskie Banki Żywności przekazały ponad 402 tys. ton żywności 5,7 mln osób za pośrednictwem ok. 31 tys. organizacji charytatywnych czy ośrodków pomocy społecznej. Tylko polski Bank Żywności w 2012 roku przekazał we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dziecięcymi placówkami budżetowymi oraz instytucjami pomocy społecznej, działającymi ogólnokrajowo lub lokalnie, ponad 70 tys. ton artykułów spożywczych dlablisko 1,7 mln najbardziej potrzebujących osób. Z drugiej strony obserwuje się wysoki stopień strat i marnotrawstwa żywności, zarówno na poziomie początkowych etapów produkcji, jak i końcowego wykorzystywania przez konsumenta. Aby zmniejszyć ilość wyrzucanej żywności ważne jest uświadamiane konsumentom w jaki sposób zapobiegać marnowaniu żywności, poprzez prowadzenie kampanii społecznych i programów edukacyjnych. Niezbędne jest także dotarcie do producentów żywności oraz instytucji kontrolnych, które decydują o jakości towaru i tym czy może trafić on na Nasze stoły. Zdarza się bowiem czasem, ze jakiś produkt jest odrzucany tylko dlatego, że nie spełnia tylko kryteriów estetycznych lub z powodu błędów opakowania. Taka żywność nie musi być wyrzucana, może się natomiast posłużyć do pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

You may also like...

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *